Labranda Antik Kenti Nerede?

Labranda Antik Kenti Nerede?

Karialıların Hac (Kutsal ibadet) Yeri: Labranda Antik Kenti, Muğla Labranda Antik Kenti , ‘nın Milas ilçesinin 15 km kuzeyinde, bölgenin eski yerleşim meydanlarından biri.


Labranda Ne Demek?

Labranda İsmini antik çağlarda harp aracı olarak sarfedilen çift ağızlı balta ‘labrys’den alan antika Labranda Antik Kenti Milas’ın kuzeyindeki Kargıcak Köyü yaylağında bulunmaktadır.

Labranda Antik Kenti;

Karialıların Kutsal İbadet Yeri: Labranda Antik Kenti, Muğla Labranda Antik Kenti , ‘nın Milas ilçesinin 15 km kuzeyinde, bölgenin eski yerleşim meydanlarından biri. Anadolu’nun Güneybatısında yaşamış, kendisine mahsus yazıları bugün dahi çözülememiş gururlu ve esrarengiz Karialılar amacıyla çok mühim kült bir merkez olan Labranda Antik Kenti, MÖ 6. yüzyılda kuruldu. İsmini antika çağlarda harp aracı olarak sarfedilen çift ağızlı balta ‘labrys’den alan  Labranda Antik Kenti Milas’ın kuzeyindeki Kargıcak Köyü yaylağında bulunmaktadır. Anadolu’nun en eski halklarından Karialılar  ile ilgili çok az şey biliyoruz.

Karia Uygarlığı dahi Anadolulu mahalli bir cemiyet olarak tarihte konumunu almış, Anadolu ve Helen uygarlıklarının gelişmesinde en mühim unsurlardan biri olmuştu. Zeus’u simgeleyen  bu balta figürüne, Karia’daki Zeus tasvirlerinin tümünde görülüyor. En eski buluntuların M.Ö 600 yıllarına ilişkin olduğu antika kente, MÖ. yüzyılda Mausollos ve Idrieus isimli satraplar yapay teras, giriş binası, görkemli merdiven, iki şölen salonu, sundurmalı yapı, stoa ve çevreyi sütunlu Zeus mabedi inşa ettirdi. yüzyılda şayet meydana gelen yangın felaketinden sonra mübarek alan kült yeri olmaktan çıktı. Milas’a taş bloklarla kaplı mübarek bir yolla bağımlı olan şehrin, biri güneydoğuda, öteki güneyde olmak suretiyle iki giriş kapısı bulunuyordu. Bu kapılar arasında tespit edilen arşitravlardaki yazıtta şayet, şehrin İdrieus yönünden yapıldığı yazılı.


Labranda Antik Kenti, Muğla Milas’ın kuzeyindeki Kocayayla’dahi tespit edilen ve Karyalılar hac yeri olan Labranda, dağların üstünde mübarek bir alan olarak kurulan ve en er bulguların antika çağın meşhur tarihçisi Heredot’dan öğrenildiği bir antik yerleşim. ‘Çift Baltalı Tanrı Zeus’ Labraundos kültünün kökeninin, su kaynağı ve mabet terasının derhal üzerindeki büyük kayaya dayandığı düşünülüyor. Mylasa’dan (Milas) başlayan ve ‘Kutsal Yol’ olarak isimlendirilen, 14 km uzunluğunda ve 8 m genişliğe sahip taş ile dekore edilmiş bir yol ile ulaşılan Zeus Labraundos ’un Kutsal alanındaki en eski buluntular MÖ. yüzyılına ait.

Labranda Antik Kenti’ne MÖ. yüzyılda en parlayan dönemini yaşatan Karia Satrapı Moussollos (MÖ. 377-354) ve kardeşi İdrieus (MÖ. 351-344), Labraunda’yı bir familya kutsal (mübarek) bir durumuna getirip, kutsal alanda her sene 5 gün süren dini bayramların kutlanmasını geleneksel duruma getirdiler. 355’te uygulanan kutlamalar esnasında bir saldırıdan kıl payı kurtulan Moussollos, şehirde büyük bir bayındırlık etkinliği başlatarak Zeus Tapınağı dahi girmek üzere bir dizi görkemli yapı inşa ettirdi. 3-1.yüzyıllara denk gelen Helenistik devirde, sadece bir çeşme yapısı inşa edilen mübarek alana, MS. 1-2 yüzyıllarda Kuzey Stoa tekrar inşa edilerek 2 hamam yapısı ile birkaç yapı daha eklendi. 4.yüzyılda şayet, yöre halkının Hıristiyanlığı kabul etmesi ile Doğu Propylon yakınında bir Bizans Kilisesi yapıldıysa dahi gene MS. 4.yüzyılda meydana gelen büyük bir yangınla mübarek alan kült yeri olmaktan çıktı. Günümüzde şayet Milas’a kadar uzanan 8 m genişliğindeki mübarek yolun kalıntıları, birkaç yerde korunabilmiş halde. Labranda Antik Kenti kalıntıları İderius vaktinde uygulanan ve ion tipinde, ön yüzü 6, yan yüzleri 11 sütunla çevrili olan şehrin tapınağının doğusunda agora, kuzeyinde kornit üslupta yapılmış stoa yer almakta.

Yapının önünde yarım daire bir eksedra, birkaç heykel kaidesi, güney doğusunda bir direnç duvarı bulunmaktadır. Bu duvarın içerisinde ön yüzü 4 sütunlu bir çeşme yer alırken tapınağın güneyinde bir depo ve tepede 12 kuleli oval bir kale göze yer almakta. Tapınağın etrafında ve mübarek (kutsal) yolun kenarında kayalara oyulmuş oda şeklindeki mezarlardan üzeri beşik tonozla örtülü, biri büyük öteki ufak 2 odalı mezarın keşiş ailesine ilişkin olduğu düşünülüyor. Bu mübarek alan, Labranda Antik Kenti’nde Zeus’a adanmış tek mübarek mıntıka. Bu alanda Kar kavimleri senenin belli günleri toplanıp ayinler yapıyor, kurbanlar adayıp bunun yanı sıra ülkeleri amacıyla mühim kararlar alıyorlardı. Mausollos döneminde Labranda mübarek (kutsal) alanına görkemli merdiven, stoa, keşiş ev, sadece asil erkeklerin girebildiği şölen binaları olan ‘andron’ inşa edildi. İdrieus vaktinde şayet 2 giriş binası (propylon), merkez avlu ve görkemli bir merdiven kenti süslüyordu. Anıtsal merdivenden teraslara çıkılıyor ve bu terasta, Roma çağı yapısı andron C ve batı stoa yer almakta. Anıtsal merdivenin derhal beraberinde tespit edilen merdiven ile ikinci terasa ulaşılıyor. Buradaki en mühim yapı İdrieus’un yaptırdığı andron B. Ön cephesi iki sütunlu, ardı dikdörtgen olan bu yapının anne mekanının art duvarında bir niş yer almakta. Burada büyük ihtimalle İdrieus ve Ada’nın heykelleri bulunmaktaydı. Bu terastan bir merdivenle anne terasa ulaşılıyor ki, bu terastaki en mühim yapı MÖ 4.yüzyıl başlarına tarihlenen Zeus mabedi. İlk durumu iki sütunlu, tek odalı (templum in antis) iken, sonrasında art yönüne bir son mekân ilave edilmiş ve çevreyi sütunlarla (6×8) çevrilerek peripteros durumuna getirilmiş. Mabedin derhal gerisinde andron A yapısı ve beraberinde 4 sütunlu peş peşe iki dikdörtgen odadan meydana gelen sundurmalı yapı (oikion) yer almakta. Burası şayet büyük ihtimalle rahiplerin çalışması odaları ve arşiv binası olarak kullanılmıştı.

Yapının önünde yarım daire bir eksedra, birkaç heykel kaidesi, güney doğusunda bir direnç duvarı bulunmaktadır. Bu duvarın içerisinde ön yüzü 4 sütunlu bir çeşme yer alırken tapınağın güneyinde bir depo ve tepede 12 kuleli oval bir kale göze yer almakta. Tapınağın etrafında ve mübarek yolun kenarında kayalara oyulmuş oda şeklindeki mezarlardan üzeri beşik tonozla örtülü, biri büyük öteki ufak 2 odalı mezarın keşiş ailesine ilişkin olduğu düşünülüyor. Bu mübarek alan, Labranda Antik Kenti’nde Zeus’a adanmış tek mübarek mıntıka. Bu alanda Kar kavimleri senenin belli günleri toplanıp ayinler yapıyor, kurbanlar adayıp bunun yanı sıra ülkeleri amacıyla mühim kararlar alıyorlardı. Mausollos döneminde Labranda mübarek alanına görkemli merdiven, stoa, keşiş ev, sadece asil erkeklerin girebildiği şölen binaları olan ‘andron’ inşa edildi. İdrieus vaktinde şayet 2 giriş binası (propylon), merkez avlu ve görkemli bir merdiven kenti süslüyordu. Anıtsal merdivenden teraslara çıkılıyor ve bu terasta, Roma çağı yapısı andron C ve batı stoa yer almakta. Anıtsal merdivenin derhal beraberinde tespit edilen merdiven ile ikinci terasa ulaşılıyor. Buradaki en mühim yapı İdrieus’un yaptırdığı andron B. Ön cephesi iki sütunlu, ardı dikdörtgen olan bu yapının anne mekanının art duvarında bir niş yer almakta. Burada büyük ihtimalle İdrieus ve Ada’nın heykelleri bulunmaktaydı. Bu terastan bir merdivenle anne terasa ulaşılıyor ki, bu terastaki en mühim yapı MÖ 4.yüzyıl başlarına tarihlenen Zeus mabedi. 

Site Adresi: antikkentleri.com

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Yorum: